Skip to the content

Artikler, tips og inspirasjon

Kundehistorie Hos alle Statsforvalterne i Norge er PixView tatt i bruk som sladdeverktøy. Les om hvilken arbeidsflyt de benytter for å oppnå trygghet og kontroll i arbeidet med å sladde innsynssaker.

Kundehistorie NAV benytter PixEdit programvare til skanning og datauttrekk fra historiske papirarkiver. Cirka 7000 hyllemeter med papirarkiv skal digitaliseres, slik at dokumentene blir søkbare og strukturerte. Målet er å bedre tilgangen til fagarkivet, redusere lagerplass og forenkle arbeidet med avlevering og kassasjon. En produksjonslinje som enkelt kan tilpasses ulike dokumenter og arkivsystem.

Gir du bort dine forretningshemmeligheter til konkurrentene? Om du leverer tilbud i offentlige anbudskonkurranser, så trenger du som oftest å lage sladdede versjoner av tilbudet ditt. Utfordringen er at både det å sladde for mye og det å sladde for lite kan få store konsekvenser. I dette innlegget ønsker jeg å belyse hvilke regelverk som gjelder for informasjon som skal sk ...

Slik bestiller du lisenser

Kort leveringstid og enkel installasjon får deg raskt i gang med å løse oppgavene