Skip to the content

Artikler, tips og inspirasjon

PDF/A - Hvilken versjon skal benyttes til arkivering?

Er du klar over at det finnes flere ulike versjoner av PDF/A, og at det har stor betydning for arkivet hvilken variant du velger? Vi ser på utfordringer med ulikt innhold og hvordan du best løser konverteringen av slik at du bevarer nødvendig innhold.

Kundehistorie Hos alle Statsforvalterne i Norge er PixView tatt i bruk som sladdeverktøy. Les om hvilken arbeidsflyt de benytter for å oppnå trygghet og kontroll i arbeidet med å sladde innsynssaker.

Kundehistorie NAV benytter PixEdit programvare til skanning og datauttrekk fra historiske papirarkiver. Cirka 7000 hyllemeter med papirarkiv skal digitaliseres, slik at dokumentene blir søkbare og strukturerte. Målet er å bedre tilgangen til fagarkivet, redusere lagerplass og forenkle arbeidet med avlevering og kassasjon. En produksjonslinje som enkelt kan tilpasses ulike dokumenter og arkivsystem.

Gir du bort dine forretningshemmeligheter til konkurrentene? Om du leverer tilbud i offentlige anbudskonkurranser, så trenger du som oftest å lage sladdede versjoner av tilbudet ditt. Utfordringen er at både det å sladde for mye og det å sladde for lite kan få store konsekvenser. I dette innlegget ønsker jeg å belyse hvilke regelverk som gjelder for informasjon som skal sk ...

Vær oppmerksom på at det kreves en ekte 64-bits TWAIN driver til skanneren dersom den skal kunne benyttes sammen med 64-bits utgaven av PixEdit® Desktop. Det er altså ikke avgjørende om du kjører 64-bit operativsystem, skanneren må også ha 64-bit driver.

Konverter papirdokumenter til Microsoft Office. PixEdit® Desktop bruker svært nøyaktig og rask OCR-teknologi for å konvertere skannede dokumenter til Microsoft Office-formater som Word, Excel, PowerPoint, etc.

Få en rask og optimal løsning ved å kombinere automatisk og manuell behandling av dokumenter som skal til digitalt arkiv.

Se hvordan du setter opp din PixEdit serverlisens som administrasjons- og prosesseringsverktøy og hvordan PixEdit Desktop benyttes til å styre skannere og til å foreta manuelle kontroller og redigeringer av de behandlede dokumentene.

Slik bestiller du lisenser

Kort leveringstid og enkel installasjon får deg raskt i gang med å løse oppgavene