Skip to the content

PixEdit® Server

Effektivisera behandling och arkivering av alla slags dokument till digitala arkiv

Se detaljerad beskrivning av PixEdit Server funktionalitet

 

PixEdit Server licensieras efter två faktorer:

- antalet anställda i organisationen, alternativ begränsat till antalet användare i dokumenthanteringssystemet som licensen kopplas till 

- antalet servrar programvaran ska installeras på

 

Kontakta oss för offert eller beställning av licenser

 

Dokumenten i det digitala arkivet ska värderas högre än pappersutgåvorna

Pixedit AB

Vad ska jag välja för licens?

PixEdit programvaror är tillgängliga som onlineabonnemang eller fulla licenser. Se vilken typ av licens som passar Er bäst